OnLine Аудиторія 305

Live video Go To Pan Speed Tilt Speed Please select a language English 繁體中文 -- Select One -- Stop Snapshot Set Storage Folder Recording Stop Recording Talk Stop Talking Listen Stop Listening Start Digital Output Stop Digital Output Led on Led off Full Screen Digital Input Indicator Motion Trigger Indicator Recording Indicator Create audio stream out failed, create socket failed Connect to server failed Audio line is occupied, please try it later. Pan Patrol IR LED on IR LED off SD Status : Write Protected Ready Invalidvalid

Швачка 3 розряд

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ВИПУСКНИКА РІВНЕНСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

1.Професія   8263.2  Швачка

2. Кваліфікація – 3 розряд

3.Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: методи та прийоми виконання операцій простої складності; типи швів; види й властивості матеріалів; будову устаткування, яке обслуговується; основи галузевої економіки і підприємництва, основи правових знань,  матеріалознавство, спеціальне малювання.

Повинен уміти: виконувати на машинах або вручну операції простої складності з пошиття виробів із різних матеріалів. Контролювати відповідність кольору деталей виробів, прикладних матеріалів, ниток.

4. Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:

-         раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

-         додержуватись норм технологічного процесу;

-         не допускати браку в роботі;

-         знати  і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

-         використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

-         знати  основи інформаційних технологій.

5.  Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень - “Швачка” 2 розряду:

-  за умови продовження навчання в професійно-технічних навчальних закладах першого, другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

- при умові первинної професійно-технічної освіти підвищення кваліфікації стаж роботи за професією “Швачка” 2 розряду не менше 1 року.

6. Специфічні вимоги :

7.1  Вік : по закінченні терміну навчання – не менше 16 років

7.2  Стать: жіноча, чоловіча.

7.3 Медичні обмеження.

 

Кваліфікаційну характеристику взято з Державного стандарту професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії „швачка” 1,2,3,4,5,6  розрядів (ДСПТО 8263.2-DB.18.10-2007 )

 

e='teD� lgp� p*�;text-indent:28.0pt'>- при умові первинної професійно-технічної освіти підвищення кваліфікації стаж роботи за професією “Швачка” 1 розряду не менше 0,5 року.

6. Сфера професійного використання випускника: виробництво одягу, виробів з хутра одягу з текстилю.

7. Специфічні вимоги :

7.1.         Вік: по закінченні терміну навчання не менше 16 років.

7.2.         Стать: жіноча, чоловіча.

7.3.         Медичні обмеження.

 

Кваліфікаційну характеристику взято з Державного стандарту професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професіїшвачка” 1,2,3,4,5,6  розрядів (ДСПТО 8263.2-DB.18.10-2007 )/

 

Про ЦПТО

 Рівненський центр професійно-технічної освіти

державної служби зайнятості

Рівненський ЦПТО ДСЗ - державний професійно-технічний навчальний заклад із 26-річною історією, яка бере свій початок у 1992 році.

Навчальний заклад третього атестаційного рівня, підпорядкований Державній службі зайнятості (Центральному апарату) Міністерства соціальної політики України і Рівненському обласному центру зайнятості, здійснює курсову професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних, у тому числі робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних професій, на основі отриманих ліцензій на надання освітніх послуг за 56 професіями.

До структури навчального закладу входять навчальні відділення у м. Сарни, смт Гоща, с. Олександрія Рівненського району, м. Костопіль, смт Млинів, а також навчальна база та навчально-виробничий комплекс з гуртожитком у м.Рівне. Загальна площа приміщень сягає 9704,7 м2.

Послугами з професійного навчання охоплені всі райони області. Крім того, здійснюється навчання безробітних за направленнями 17-ти регіональних центрів зайнятості.

Стратегічною метою Рівненського ЦПТО ДСЗ є забезпечення за стислий термін якісної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних, з метою підвищення їх конкурентоспроможності на регіональному ринку праці, працевлаштування за фахом та подальшого закріплення випускників центру на робочих місцях підприємств, організацій, установ або започаткування ними власної справи; оперативне та гнучке реагування на зміни, що відбуваються на ринку праці, на потреби роботодавців у кваліфікованих робітниках.

     Слухачами центру є громадяни, зараховані на навчання за направленнями міських та районних центрів зайнятості Рівненщини, обласних центрів зайнятості інших регіонів України, а також особи, які навчаються за кошти підприємств, установ та організацій або за власні.

У центрі професійно-технічної освіти здобувають професію й особи з особливими потребами, які мають статус безробітного.

Навчання безробітних за направленням центрів зайнятості проводиться за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

У період професійного навчання служба зайнятості, відповідно до чинного законодавства, надає безробітним матеріальну допомогу, компенсує витрати на проїзд, забезпечує, у разі потреби, проживання у гуртожитку або готелі.

Пріоритетом ЦПТО ДСЗ є професійне навчання безробітних під конкретні замовлення роботодавців, зокрема, за індивідуальною формою навчання, доступність професійного навчання для всіх членів громад Рівненської та інших областей України.

Навчання здійснюється за широким спектром робітничих професій, з урахуванням вимог ринку праці та перспектив розвитку регіону. Серед них: професії деревообробної, металообробної та будівельної галузей, сфери побутового обслуговування та торгівлі, сільського господарства, автомобільного транспорту, туризму, готельного господарства та ресторанної справи, які є перспективними на місцевому і вітчизняному ринках праці. Чималої уваги приділяється й відродженню професій народних промислів (коваль ручного кування, бондар, бляхар, виробник художніх виробів з лози, вишивальник та ін.).

Здійснюючи курсове навчання, навчальний заклад служби зайнятості дає можливість безробітним за короткий термін опанувати професію або підвищити свою кваліфікацію. Залежно від складності професії тривалість навчання складає від 1 до 9 місяців.

Форма навчання – денна. Після закінчення навчання за професією слухачі отримують свідоцтво державного зразка. Після підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення – посвідчення.

Матеріально-технічна база центру постійно вдосконалюється та поповнюється, що дає змогу слухачам вивчати та впроваджувати новітні технології виробництва.

Крім того, до послуг слухачів на Рівненській навчальній базі та в Олександрійському навчальному відділенні - бібліотеки з читальними залами, інформаційно-пошукові та інформаційно-консультаційні центри з доступом до мережі Інтернет, де слухачі в позаурочний час можуть здійснювати пошук вакансій та підбір роботи.

Якісно, швидко та ефективно навчати дорослих слухачів педагогам допомагають сучасні особистісно-орієнтовані інтерактивні педагогічні технології, програмні засоби навчального призначення за професіями та технічні засоби. У навчальному процесі використовуються 22 інтерактивних мультимедійних комплекси, до складу яких входять комп’ютери, інтерактивні дошки, мультимедійні графопроектори тощо. Активно використовуються технології дистанційного навчання.

У банку даних навчального закладу про роботодавців, які працевлаштовують випускників центру та надають робочі місця для проходження слухачами виробничої практики, понад 1000 підприємств та приватних підприємців.

Дієвим органом стратегічного управління навчальним закладом є Дорадчий комітет, до складу якого, крім керівників центру, увійшли 14 роботодавців основних ринкоутворюючих підприємств Рівненщини в різних галузях економіки.

Створювати й корегувати навчальні плани та програми за професіями, різноманітними курсами підвищення кваліфікації та напрямами навчання (близько 200) допомагають Консультативні ради за професіями з числа висококваліфікованих представників роботодавців.

Завдяки тісній співпраці з роботодавцями забезпечується високий рівень працевлаштування випускників центру, який щорічно становить близько 90%.

У навчальному закладі слухач може:

 • отримати професійну підготовку за однією з ліцензованих закладом професій, не маючи попередніх знань та досвіду;
 • підвищити кваліфікацію за основною професією - отримати вищий розряд або категорію;
 • пройти курси цільового призначення - вивчити окрему технологію, метод, рецептуру, матеріали, обладнання в межах професійної підготовки без підвищення розряду.

Порівняно із навчанням у інших освітніх закладах навчання у РЦПТО ДСЗ має такі переваги:

 • прийом слухачів на навчання без вступних іспитів, незалежно від рівня освіти та віку;
 • можливість навчатися наближено до місця проживання;
 • стислі терміни  навчання;
 • комфортна атмосфера для людей різного віку – методисти та викладачі центру мають значний досвід роботи зі слухачами різних вікових категорій, дорослими людьми;
 • фінансова підтримка слухачів під час навчання - компенсування витрат на проїзд до навчального закладу, виплата матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством, повне забезпечення усіма необхідними матеріалами;
 • слухачам із віддалених районів Рівненщини та інших регіонів України надається можливість проживання у комфортабельному гуртожитку готельного типу;
 • можливість під час навчання заявити про себе, беручи участь у виставках, фестивалях, конкурсах професійної майстерності, заходах, що організовує служба зайнятості;
 • можливість пройти індивідуальне навчання за професією;
 • залучення до викладання професіоналів, що мають як педагогічний, так і значний практичний досвід роботи за професіями, які викладають;
 • використання у навчальному процесі новітніх технологій (спеціалізованих програмних засобів навчального призначення, відео-уроків, інтерактивних технологій), що дають можливість підвищити рівень засвоєння матеріалу;
 • максимальне врахування вимог роботодавців – навчальні програми узгоджуються із представниками провідних підприємств регіону у відповідних галузях;
 • висока імовірність працевлаштування.

Адреса центру: 33001 м. Рівне, вул. Пирогова, 8.

Телефон/факс: (0362) 683795;

e-mail: cpto@cpto.rv.ua;

Web-сайт: http://rcpto.org.ua

Сторінка у мережі Фейсбук: www.facebook.com/pages/Рівненський-центр-професійно-технічної-освіти-державної-служби-зайнятості/1610257505897224 ?sk=timeline

ПАСПОРТ

 

ПАСПОРТ

Рівненського центру професійно-технічної освіти

державної служби зайнятості

Адреса: вул.Пирогова, 8, м. Рівне, 33001

Тел./ факс: (0362) 68-37-95  

e-mail: cpto@cpto.rv.ua

wеb-сайт: www.rcpto.org.ua

Ліцензійні документи:

Ліцензія Міністерства освіти і науки України 28.12.16 (Наказ МОН України від 28.12.2016 № 1519 л)

Свідоцтво про атестацію Міністерства освіти і науки України серія РД № 040259 від 02.10.2014

Статут зареєстровано 31.01.2008, № запису 16081050003003412

Рік заснування: 1992 рік

1997 рік: отримано статус державного закладу освіти.

2007 рік: заклад перейменовано у Рівненський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

Форма навчання – денна.

Мова освітнього процесу - державна.

Види навчання: професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації (за професіями, курси цільового призначення).

Навчання здійснюється за груповою та індивідуальною формами.

Після закінчення навчання за ліцензованими професіями слухачам присвоюється відповідна кваліфікація, розряд (категорія, клас) і видається свідоцтво про освіту державного зразка.

Після закінчення навчання за напрямами слухачам видається посвідчення (сертифікат).

Навчання здійснюється:

- за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (для зареєстрованих у службі зайнятості безробітних);

- за кошти роботодавця;

- за власні кошти охочих навчатися.

Перелік ліцензованих професій (завантажити)

                Перелік курсів підвищення кваліфікації за компетенціями (завантажити)

 

Структура навчального закладу:

- навчальна база у м. Рівне

адреса: м.Рівне, вул. Пирогова, 8

тел.: (0362) 68-37-95

- навчальне відділення у м.Рівне

адреса: м.Рівне, вул. Підкови, 17а

тел.: (0362) 68-33-49

- Олександрійське навчальне відділення

завідувач – Сидорець Олександр Васильович

адреса: с.Олександрія Рівненського району, вул. Санаторна, 6

тел.: (0362) 27-30-40, 27-30-41

- Гощанське навчальне відділення

завідувач – Корчевний Микола Анатолійович

адреса: смт Гоща, вул. Застав’я, 26

тел.: (0-250) 2-20-93

- Костопільське навчальне відділення

завідувач - Харченко Наталія Калениківна

адреса: м.Костопіль, вул. Д.Галицького,1-а

тел.: (0-257) 2-31-04

- Сарненське навчальне відділення

завідувач – Гаврилюк Іван Омелянович

адреса: м.Сарни, вул. Демократична, 29

тел.: (0-255) 2-12-77

- Млинівське навчальне відділення

завідувач – Смалько Анатолій Васильович

адреса: смт Млинів, вул. Народна, 6

тел.: (0-259) 6-41-90

Гуртожиток на 160 місць

адреса: м.Рівне, вул.Івана Підкови, 17-а

тел.: (0362) 68-33-47

Кількість працівників: 134, з них педагогічних – 63.

Адміністрація:

директор центру -  Псюк Володимир Іванович

тел.: (0362) 62-31-79          

заступники директора:

- з навчальної роботи – Абрамова Людмила Дмитрівна

тел.: (0362) 68-37-80

- з навчально-виробничої роботи – Бодренко Руслана Володимирівна

тел.: (0362) 68-37-95

- з методичної роботи – Зигалова Оксана Миколаївна

тел. (0362) 68-38-15

- з навчальної роботи - Лук'янчук Володимир Григорович

тел. (0362) 68-38-15

Старші майстри:

Сульжик Майя Степанівна

тел. (0362) 68-37-95

Хоміна Олена Андріївна

тел. (0362) 68-33-49

Танасюк Ірина Миколаївна

тел.: (0362) 27-30-40

Красовський Віктор Ростиславович

тел. (0362) 68-37-95

Секретар навчальної частини (диспетчер) - Бец Ірина Михайлівна

тел.: (0362) 68-37-95

   Загальна площа приміщень навчального закладу   9704,7 м2

   Кількість навчальних кабінетів – 29

   Кількість навчально-виробничих майстерень – 40

   Кількість лабораторій – 21

   Кількість навчальних полігонів, автодромів – 2

   Кількість комп’ютерів – 223

   Тач-скріни - 3 (з консультаційними та інформаційними матеріалами щодо можливості   працевлаштування )

   Мультимедійні інтерактивні комплекси – 22

   Актова зала – 2

   Конференц-зала

   Інформаційно-методичний ресурс

   Інформаційно-бібліотечний ресурс

Функціонує Ресурсний центр інформаційно-комунікаційних технологій та навчальне господарство «Олександрійське» для підготовки кваліфікованих робітників для сільського господарства (Олександрійське навчальне відділення).

При Рівненському ЦПТО ДСЗ діють Дорадчий комітет та чотири консультативних ради з числа роботодавців.

  

 

 

Історія розвитку ЦПТО

ІСТОРІЯ РІВНЕНСЬКОГО ЦЕНТРУ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ
1992 рік

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» у березні 1992 року у службі зайнятості Рівненської області створений обласний учбовий центр (м. Рівне, вул. Замкова,22а). Його директором призначений Скиба Василь Васильович. Центр організовував навчання безробітних за багатьма професіями відповідно до договорів, які укладалися з різними навчальними закладами.

1994 рік

Учбовий центр створив власну навчальну базу. В його приміщенні обладнані класи вишивальниць, в’язальниць трикотажних виробів та полотна, кравців, касирів, секретарів-друкарок. Гасло учбового центру – «Відродимо забуті професії». У квітні Рівненська обласна служба зайнятості приступила до роботи за проектом ТАСІS, в рамках якого учбовим центром організовано навчання безробітних з професії столяр за модульною системою. У вересні учбовому центру передано приміщення обласного центру зайнятості (м. Рівне, вул. Остафова, 27), в якому розташувалися класи в’язальниць, кравців, вишивальниць, виробників художніх виробів з лози та квіткарок. Завідуючою навчально-методичною базою призначено Ничипорук Людмилу Миколаївну.

1996 рік

З 1 лютого Рівненський обласний учбовий центр державної служби зайнятості перейменовано в центр організації професійного навчання незайнятого населення.

1997 рік

18 лютого 1997 року наказом Рівненського ОЦЗ №33 відповідно до листа Державного центру зайнятості від 11.12.1996 р. № ДЦ-05-1923 створений Рівненський навчальний центр державної служби зайнятості
Центр організації професійного навчання незайнятого населення реорганізований у відділ обласного центру зайнятості та навчальний центр державної служби зайнятості, який діє як юридична особа та, згідно Положення про навчальний заклад державної служби зайнятості, затвердженого наказом Міністерства праці від 02.08.96. №64, має статус державного закладу освіти.
Навчальний центр створено відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» та з метою реалізації Концепції професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення, затвердженої Постановою Кабміну України від 01.02.1996р. № 150.
1 березня навчальний заклад розпочав свою роботу.
17 березня Рівненським обласним управлінням статистики навчальному центру видано «Свідоцтво про державну реєстрацію».
Статут Рівненського навчального центру державної служби зайнятості затверджено Державним центром зайнятості Мінпраці України та погоджено з головним управлінням профтехосвіти Міністерства освіти України.
Директором навчального центру призначено Іванюк Валентину Дмитрівну.
У штатному розписі – 8 одиниць, з яких 2 - молодший обслуговуючий персонал. 

Основне завдання навчального центру - забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення за професіями, в яких є потреба на ринку праці, які сприяють його самозайнятості та розвитку підприємництва. Отримано ліцензії на навчання безробітних за 12 робітничими професіями
• в’язальниця трикотажних виробів та полотна;
• вишивальниця;
• кравець;
• закрійник;
• квіткарка;
• виробник художніх виробів з лози;
• верстатник деревообробних верстатів;
• столяр /модульне навчання/;
• касир (на підприємстві, в установі, організації);
• секретар- друкарка, діловод;
• молодша медична сестра з догляду за хворими;
• оператор ЕОМ.
З метою більш широкого охоплення навчанням незайнятого населення північних районів області, навчальний центр відкрив при Дубровицькому (квітень) та Володимирецькому (червень) районних центрах зайнятості мобільні класи-майстерні кравців. 
Навчання столярів, касирів, квіткарок та виробників художніх виробів з лози організовано у новому орендованому приміщенні (вул. Відінська, 39).
Професійне навчання пройшли 882 чол.


1998 рік

Навчальний центр – єдиний навчальний заклад в області, який здійснював підготовку верстатників деревообробних верстатів за модульною системою навчання.
Навчання безробітних основам комп’ютерної грамотності також проводилось за швецькою модульною системою.
У Демидівському районному центрі зайнятості почав працювати клас в’язальниць.
У грудні цього року місія ТАСІS безкоштовно передала навчальному центру комп’ютерний клас.
Позаштатні викладачі, Рябунець Орися Іванівна та Марченко Валерій Григорович, мають статус «Народний майстер прикладного мистецтва». Їх учні - постійні учасники виставок, що проводились Рівненським краєзнавчим музеєм.
У штатному розписі – 13,5 одиниць, з них 3,5 одиниці – молодший обслуговуючий персонал.
Професійне навчання пройшли 745 безробітних.

2000 рік

Навчальний центр мав 12 спеціалізованих навчальних класів та майстерень і був розміщений у чотирьох приміщеннях: по вул. Кавказькій, 9а (адміністрація та 2 комп’ютерні класи), вул. Остафова,27 (класи кравців, вишивальниць, в’язальниць), вул. Відінська,39 (класи касирів, секретарів керівника, столярів, виробників художніх виробів з лози, квіткарок), столярна майстерня та цех по вул. Панфіловців,26 (обладнані за участю фірми „Рівнебуд”). Отримано ліцензії на нові професії: коваль ручного кування, бондар, бляхар.
У навчальному центрі почали працювати курси підвищення кваліфікації з основ комп’ютерної грамотності. У ГощанськомуЗарічненськомуКостопільському та Радивилівському районах навчаються виробники художніх виробів з лози, квіткарки та кравці.
У травні створено навчальну базу у Гощанському районі: на базі районного центру зайнятості відкрито філіал Рівненського НЦ ДСЗ, в якому обладнані класи квіткарок та виробників художніх виробів з лози, а для навчання ковалів ручного кування, яких не готував жоден навчальний заклад області, побудована та облаштована кузня-майстерня.
Професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації пройшли 910 безробітних у 62 групах.
У штаті навчального закладу 15 одиниць працівників, 4 з яких - молодший обслуговуючия персонал. 


2001 рік

Навчальний центр мав 20 аудиторій та майстерень, 16 з яких спеціалізовані та обладнані для навчання за окремими професіями.
Розпочато навчання слухачів на курсах цільового призначення: «Підприємець-початківець», «Касир торговельного залу», «Соціальний робітник для Товариства Червоного Хреста».
Здійснювалась підготовка безробітних за новими професіями: бондар, бляхар, коваль ручного кування. 
Кращі кваліфікаційні вироби груп в’язальниць та кравців передавались дітям багатодітних сімей, батьки яких перебували на обліку в міськрайцентрах зайнятості північних районів області та потерпілим від повені жителям Закарпаття та в Будинок дитини.
У липні навчальний заклад очолила Зубова Марія Петрівна.
У навчальному центрі в 2001 році пройшли професійну підготовку, перепідготовку та підвищили кваліфікацію 976 слухачів у 68 групах.
У штаті навчального закладу 15 одиниць працівників, з них 4 одиниці – молодший обслуговуючий персонал.

2002 рік

Навчальному центру передано нове приміщення площею 475 кв.м. (м. Рівне, вул. Кавказька,2 (2 поверх)), урочисте відкриття якого відбулось у квітні цього року. Тут створені 2 комп’ютерні класи, укомплектовані 30-ма комп’ютерами, під’єднаними до мережі Інтернет.
У січні створений навчально-консультаційний пункт навчального центру у Костопільському районі, на базі якого безробітні опановували професії кравця, квіткарки, вчилися на курсах цільового призначення «Підприємець-початківець».
З метою інформування громадян про освітні послуги Рівненського навчального центру державної служби зайнятості організовувались пересувні та постійно діючі виставки кваліфікаціних робіт слухачів.
Пройшли навчання 1716 безробітних у 108 групах.
У штаті навчального центру – 19 чол., з них 4 – молодший обслуговуючий персонал. До викладання залучаються біля 100 позаштатних викладачів та майстрів виробничого навчання.
У грудні створено первинну профспілкову організацію Рівненського навчального центру державної служби зайнятості.

2003 рік

• Навчання здійснюється за 16-ма професіями , серед яких нові ліцензовані професії «Столяр будівельний», «Скляр».
Організовується навчання на курсах підвищення кваліфікації:
• «Основи комп’ютерної грамотності»;
• «Основи комп’ютерної грамотності (спеціалізація „1С: Бухгалтерія 7.7.”)».
Протягом року у навчальному центрі навчались 1719 безробітних у 113-ти групах, з них 858 чоловік – на курсах підприємців-початківців.
Працевлаштування випускників курсів після навчання становить 70-80%. 


2004 рік

У січні введено в експлуатацію нове приміщення Гощанського навчального відділення площею 310 кв.м., в якому навчаються безробітні за 6-ма напрямками: кравець, квіткарка, виробник художніх виробів з лози (з виготовленням меблів), бондар, бляхар, коваль ручного кування. Завідувачем навчального відділення призначено Корчевного Миколу Анатолійовича.
З метою наближення професійного навчання до місць проживання безробітних північних районів області, Рівненський навчальний центр ДСЗ відкрив нове навчальне відділення у м. Сарни. Його завідувачем став Гаврилюк Іван Омелянович.
На базі МПП «Теренок» (м. Дубно) організовано навчання ковалів ручного кування та виробників художніх виробів з лози.
З 1 липня року розпочав роботу новий структурний підрозділ – навчально-діловий центрпідготовки підприємців з числа безробітних ( у м. Рівне). 
Навчальний заклад здійснював підготовку за 19-ма професіями. Ліцензовані нові професії:«Оператор копіювальних та розмножувальних машин», «Взуттьовик з індивідуального пошиття та ремонту взуття», «Робітник фермерського господарства».
Навчалось 1971 чол. у 129 групах. 
У штатному розписі 28 працівників, з них 4 – молодший обслуговуючий персонал.
Створено волейбольну команду навчального центру.

2005 рік

У с. Олександрія Рівненського району на базі колишніх таборів відпочинку створено містечко для дітей-сиріт та відділення Рівненського навчального центру, в якому безробітні та випускники інтернатних установ області можуть здобути одну з 10 професій. Завідувачкою навчального відділення призначено Іванюк Валентину Дмитрівну.
У Зарічному орендуються майстерні для підготовки столярів будівельних, кравців, квіткарок, а у м. Радивилів навчаються виробники художніх виробів з лози. Навчання підприємців-початківців проводиться у 14-ти міськрайцентрах зайнятості..
Протягом 2005 року у навчальному центрі навчались 2828 слухачів у 189 групах.
У навчальному закладі - 36 працівників.


2006 рік

У лютому навчальний центр став учасником українсько-канадського проекту «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні” за пілотною професією „Верстатник деревообробних верстатів”.
У березні ліцензовано професію «Продавець (з лотка, на ринку)» .
У результаті співпраці навчального центру з Рівненським обласним центром соціальної, медичної, професійної реабілітації інвалідів та інших найбільш незахищених верств населення 27 осіб з числа людей з особливими потребами здобули професією оператора комп’ютерного набору та 28 - молодшої медичної сестри з догляду за хворими.
У серпні навчальний центр взяв участь у загальнодержавній виставковій акції „Барвиста Україна” (м. Київ).
У листопаді навчальне відділення у с. Олександрія Рівненського району відвідав президент України Віктор Ющенко.
Пройшли навчання 3343 слухача у 227 групах. 
Рівень працевлаштування безробітних після проходження навчання за рік становить 81,1 %.
У навчальному центрі працювали 39 чол., з них 8 – молодший обслуговуючий персонал. 

2007 рік

Навчання здійснюється за 23-ма ліцензованими професіями.
Нові професії :
• «швачка»;
• «водій автотранспортних засобів» (категорії В,С,Е);
• «тракторист сільськогосподарського виробництва» (категорії А, В, С).
У переліку курсів цільового призначення, за якими здійснюється навчання, близько 30 назв.
У березні 2007 року в Олександрійському відділенні побував міністр праці та соціальної політики Михайло Папієв.
Створений Дорадчий комітет навчального центру з числа роботодавців.
Двоє спеціалістів центру взяли участь у навчальній поїздці до Словаччини.
Розпочато роботу над створенням бізнес-плану навчального закладу.
У липні введено в експлуатацію нове 4-хповерхове приміщення загальною площею 1338 кв.м. (м. Рівне, вул. Пирогова,8), в яке переведені усі рівненські бази навчального центру.
У штаті навчального закладу 43 працівника, 9 з них – молодший обслуговуючий персонал.


2008 рік

Навчання проходило за 33 ліцензованими професіями та за 55 напрямками. Професійну підготовку пройшли 4860 осіб: 326 слухацьких груп, 26 осіб безробітних за індивідуальною формою.

Ліцензовано 11 професій. Вперше розпочато навчання за будівельними професіями. В Олександрійському навчальному відділенні створені слюсарна майстерня, майстерня з виготовлення металопластикових вікон та пост діагностики автомобілів а також станція ТО. Суттєво оновлена матеріальна база Гощанського відділення за професіями бондар, коваль ручного кування, бляхар.
Була створена творча лабораторія з дизайну та художнього проектування виробів одягового та інтер’єрного призначення за 12 професіями. Розпочав роботу Млинівський навчально-консультаційний пункт. Продовжено дію ліцензій за 15 професіями, розпочато навчання за 24 новими напрямами на замовлення роботодавців.

2009 рік

Навчання проходило за 38 ліцензованими професіями та за 116 напрямками. Були ліцензовані професії: фрезерувальник, верстатник широкого профілю, рихтувальник кузовів, електрогазозварник ручного зварювання, слюсар з ремонту автомобілів. Значно оновлено матеріальну базу Олександрійського навчального відділення. Побудована теплиця, створений майданчик для підготовки кадрів з ландшафтного дизайну та майстерню з виготовлення меблів, відкрито лабораторію інформаційних технологій, облаштована база для підготовки бджолярів, пункт діагностики автомобілів.
Навчальний заклад відвідав директор Державного центру зайнятості Галицький В.М., його заступники та начальники управлінь. Були створені інформаційно-пошукові комплекси на навчальній базі у м. Рівне та в Олександрійському навчальному відділенні.

2010 рік

Рівненський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості у 2010 році здійснював професійне навчання безробітних відповідно до потреб ринку праці та замовлень роботодавців. 
Всього протягом року пройшли професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 5387 слухачів, з них 5269 – навчалися за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та 118 осіб - за кошти підприємств та власні.
У порівнянні з 2009 роком у 2010р. навчальному закладу вдалося значно збільшити обсяги професійного навчання: кількість слухачів зросла на 891 чол., тобто на 19,8 %. Центру профтехосвіти вдалося досягти обсягів навчання докризового 2008р., коли у ньому навчалося 5323 чол., та навіть перевищити цей показник (на 64 слухача). Послугами з професійного навчання охоплені всі райони Рівненщини. Крім того, за 2010 рік значно пожвавилась співпраця центру профтехосвіти з іншими регіональними центрами зайнятості щодо підготовки кадрів для інших областей України. Протягом року на базі Рівненського ЦПТО ДСЗ пройшли навчання 311 безробітних з інших регіонів, найбільше з них – з сусідніх Хмельницької (161 чол.) та Волинської (114 чол.) областей. Всього у 2010 році центр профтехосвіти здійснював навчання безробітних за направленнями 12-ти регіональних центрів зайнятості (не враховуючи Рівненського).
Навчання здійснювалось за широким спектром робітничих професій, з урахуванням вимог ринку праці та перспектив розвитку регіону. Серед них: професії деревообробної, металообробної та будівельної галузей, сфери побутового обслуговування та торгівлі, сільського господарства, автомобільного транспорту тощо, які є перспективними на місцевому ринку праці. Чималої уваги приділялося й відродженню професій народних промислів (коваль ручного кування, виробник художніх виробів з лози, вишивальник та ін.). 
977 безробітних з Рівненської та інших областей проходили навчання за курсом „Підприємець-початківець” та „Основи малого підприємництва”. Методична служба навчального закладу протягом звітного періоду здійснювала супровід професійного навчання за вказаними напрямками не лише у Рівненській, але й в Хмельницькій та Волинській областях. Групи майбутніх підприємців навчалися в смт Маневичі, м Горохів, м. Ківерці та Нововолинськ Волинської обл., у м.Шепетівка, Кам’янець-Подільський та в обласному центрі Хмельниччини.
Протягом року були підготовлені матеріали для ліцензування та проведено ліцензійну експертизу 13-ти нових професій , серед яких: „оператор котельні”, „покоївка” , „агент з організації туризму”, „адміністратор”, „бармен”, „офіціант”, „кухар”, „ кондитер”, „майстер ресторанного обслуговування”, „косметик”, „ манікюрник”, „педикюрник”, „перукар (перукар-модельєр). Після отримання ліцензії навчальний заклад розпочне професійне навчання кваліфікованих робітників для туристичної галузі, готельного господарства та ресторанної сфери тощо, а загальна кількість ліцензованих професій зросте до 51-єї.
Показник працевлаштування випускників центру у 2010 році становить майже 90 %. Цьому сприяла тісна співпраця навчального закладу служби зайнятості з роботодавцями. За їх безпосередньої участі та на їх замовлення розроблені десятки нових навчальних планів та програм професійного навчання за різноманітними напрямами, загальна кількість яких становить близько 200.
У 2010 році були розроблені навчальні плани та програми за напрямами:
- „Особливості роботи організації управління об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та управителів” (на замовлення та за кошти Рівненської міської ради, провчилося 2 групи – 50 чол.);
- „Підготовка обладнання цукрового заводу до сезону цукроваріння” тощо (на замовлення ТзОВ „Авас-цукор” у с.Бабин Гощанського району, провчилося 2 групи – 21 чол.).;
- „Сучасні технології та комплекс машин для вирощування основних сільськогосподарських культур” (на замовлення СВК „Агросервіс” , Демидівський район);
- „Технологічні особливостіобробки каменю” (на замовлення СПД Віталія Тихончука В., м.Костопіль) та багато інших.


2011 рік

Навчання відбувалося за 51-ю ліцензованою професією та більш ніж 200-ми напрямами. Протягом року професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації пройшли 7056 слухачів з Рівного та області та з 15 інших регіонів України. У 2011 році було відкрито новий навчально-виробничий комплекс з гуртожитком з підготовки фахівців готельного господарства, туристичної сфери та ресторанної справи в рамках підготовки до проведення футбольного чемпіонату «Євро – 2012». Тут слухачі проходять навчання за професіями: „адміністратор”, „агент з організації туризму”, „покоївка”, „кухар”, „бармен”, „офіціант”, „перукар”, „манікюрник”, „педикюрник”, „косметик”, „продавець продовольчих товарів”, „продавець непродовольчих товарів” , „продавець з лотка на ринку”, „касир торговельного залу”. У структурі навчально – виробничого комплексу 6 навчальних кабінетів, 5 лабораторій та 10 навчальних майстерень. Серед них: навчальні майстерні „Ресторан”, „Бар”, „Банкетний зал”, „Салон краси”, „Туристична фірма”, кухня-лабораторія з усіма необхідними цехами, кабінет автоматизації торговельних розрахунків, навчальний номер для підготовки покоївок, лінгафонний кабінет та інші. Усі майстерні, лабораторії та кабінети обладнані найсучаснішим обладнанням, устаткуванням, мультимедійними комплексами. У навчанні широко застосовуються інтерактивні технології. З метою дотримання високих стандартів проживання слухачів створено комфортабельний гуртожиток готельного типу на 200 місць. До послуг проживаючих кімнати з DVD, телевізорами, холодильниками, окремими санвузлами. Відведені окремі кімнати приймання їжі з кухнею на кожному поверсі. Працюють пральня та побутові кімнати із сучасним обладнанням. Обладнані затишні холи з м’якими куточками, актова зала, медичний пункт, приміщення для проведення дозвілля та відпочинку. Наприкінці серпня 2011 року новий НВК відвідав президент України Віктор Янукович. У 2011 році офіційно відкрито нове навчальне відділення на базі Млинівського навчально-консультаційного пункту. Тут навчаються слухачі за професіями «перукар», «продавець продовольчих та непродовольчих товарів», «оператор котельні», проходять навчання з написання бізнес-планів. 

2012 рік

Виповнюється 20 років з моменту створення навчального закладу. Навчання проводиться за 55-ма ліцензованими професіями та більш ніж 200-ми напрямами підвищення кваліфікації. Протягом року у навчальному закладі отримали нові професії та підвищили кваліфікацію понад 8000 безробітних з 20 регіонів України.
У грудні введено в експлуатацію Ресурсний центр інформаційно-комунікаційних технологій – єдиний інформаційний простір, призначений для оптимального виконання функцій навчання, у тому числі – дистанційного, управління, комунікації підрозділів закладу, взаємодії з іншими навчальними закладами служби зайнятості, структурами ДСЗ.

 27.11.2012 року навчальний заклад долучився до роботи Всеукраїнської громадської організації «Рада з конкурентоспроможності індустрії ІКТ» та включений до робочої групи з питань реформування системи підготовки кадрів для індустрії  інформаційно-комунікаційних технологій.


2013 рік

Протягом року в Центрі проходили навчання  8 656 осіб, з них: 2 551 особа – з 20 інших регіонів, 133 особи – навчалися за власні кошти та кошти підприємств.  У порівнянні з 2012 роком обсяги професійного навчання зросли на 8,2% /656 осіб/). Протягом року ліцензовано 4 нових професії: «Водій автотранспортних засобів» (категорії «С1», «С1Е»,   «СЕ», «ВЕ».
Продовжився розвиток Рівненського центру інформаційно-комунікаційних технологій на базі ЦПТО ДСЗ: впроваджено елементи дистанційного навчання (уроки в режимі on-line, розробка матеріалів для дистанційного навчання для курсів підвищення кваліфікації за компетенціями в ІТ-сфері), придбано 3D – принтер, проведено перемовини з роботодавцями для організації навчання під замовлення.
Завершено атестацію навчального закладу. У 2013 році в РЦПТО працювала 121 людина, у тому числі – 54 педагогічних працівника.

2014 рік

Протягом року в Центрі проходили навчання 8 904 особи з 18 областей України, що у порівнянні з 2013 роком на 218 осіб (2,87%) більше.

Навчальний заклад отримав свідоцтво Міністерства освіти і науки України про атестацію навчального закладу від 02.10.2014 серія РД № 040259.

Пройдено ліцензійну експертизу для отримання ліцензії на нові професії - «Візажист», «Робітник зеленого будівництва».

Зміцнено матеріально-технічну базу за 23-ма професіями.

Активно впроваджувались елементи дистанційного навчання, проводились уроки в режимі on-line.

Центр професійно-технічної освіти став пілотним навчальним закладом в експерименті Міністерства соціальної політики України щодо організації  підтвердження рівня неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями. Пілотна професія РЦПТО ДСЗ - «Кухар» (5 та 6 розряди).

     Навчальний заклад надавав посильну допомогу військовим, які захищали Україну в АТО.


2015 рік

Протягом року освітніми послугами Центру скористалися 8591 особа, зокрема, 8467 осіб із числа безробітних, у т.ч.3546 осіб із 21 регіону України (серед слухачів - 82 особи із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та 192 особи – учасники АТО).

Показник працевлаштування випускників Центру становить 90,4%.

Обсяги професійного навчання від запланованих виконано на 113,8%.

Перелік ліцензованих професій поповнився 3-ма новими: «Візажист», «Робітник зеленого будівництва» та «Рибовод (кваліфікований робітник)» . Поновлено ліцензію на професію «Бондар». На замовлення роботодавців та за їх участі розроблено 31 новий курс підвищення кваліфікації за різними напрямами.

У грудні 2015 року слухачка групи «Перукар (перукар-модельєр)» Олена Білецька під керівництвом майстра виробничого навчання Анни Зотік стала переможцем фінальних змагань Всеукраїнського конкурсу з перукарського мистецтва «СНІГОВА КОРОЛЕВА ESTEL» (м. Київ), що проводився серед студентів навчальних закладів, у номінації «Міс Неповторність».

Майстер виробничого навчання Сергій Торуля взяв участь у Міжнародному ковальському фестивалі( м. Ібзіц, Австрія) та отримав перемогу в номінації «Краща скульптурна композиція». У листопаді Сергій Торуля представляв РЦПТО ДСЗ на Міжнародному фестивалі ковальства «Les Fevres-2015» (Франція). Дві його скульптури, викувані з цільних шматків металу, знаходяться в музеї у колишній резиденції короля Луї-Філіпа Шато-д’Е.

Силами педагогічних працівників та слухачів Гощанського та Олександрійського навчальних відділень було виготовлено та відправлено воїнам АТО 13 пічок – буржуйок, 28 маскувальних халатів, виконано модельні стрижки 20 пацієнтам військового шпиталю.

2016 рік

Освітніми послугами Центру скористалися 8721 особа, зокрема, 8574 осіб із числа безробітних, у т.ч. 4502 особи із 20 регіонів. Серед слухачів – 26 осіб із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та 223 особи – учасники АТО.

У липні вперше в Україні в РЦПТО ДСЗ проведено підтвердження результатів неформального навчання за професією «Кухар». За рік відбулося 16 таких оцінювань, на яких 12 особам із різних областей України присвоєно кваліфікаційні розряди.

Офіційний сайт Рівненського ЦПТО ДСЗ посів ІІ місце серед 279 сайтів навчальних закладів професійно-технічної освіти України на VI Всеукраїнському конкурсі веб-сайтів навчальних закладів.

Традиційно слухачі Гощанського навчального відділення – майбутні ковалі відвідали XIV фестиваль ковальського мистецтва “Свято ковалів” (Івано-Франківськ). До того ж, на прохання громади смт Гоща слухачі разом із майстром виробничого навчання Сергієм Торулею виготовили ковану графську карету, яка стала окрасою місцевого парку відпочинку.

 «За участь у Х Міжнародному пленері ковальства «4 вітри - 2016» (м. Клайпеда, Литва) С. Торуля отримав почесний Диплом (за участь у виготовленні кованого ангела-охоронця міста).

Слухачка РЦПТО за професією «Перукар (перукар-модельєр)» Олена Білецька (майстер виробничого навчання Анна Зотік) здобула перемогу в обласному етапі престижного щорічного Всеукраїнського конкурсу серед студентів та слухачів закладів професійно-технічного навчання «Снігова Королева Естель 2016», а півфінал та фінал конкурсу підтвердив: один з найвищих рівнів підготовки фахівців перукарського мистецтва - в РЦПТО ДСЗ.

Суттєво оновлено та поповнено матеріально-технічну базу РЦПТО ДСЗ - 7 навчальних відділень та баз за 25 професіями. Зокрема, Олександрійське навчальне відділення поповнилося навчальними автомобілями ВАЗ 21043, ГАЗ 3307, MAN TGL та трьома навчальними автомобілями ЗАЗ Lanos SX.

Значно поповнилася МТБ за професіями «Кравець», «Закрійник», «Кондитер», «Бармен», «Перукар (перукар-модельєр)», «Косметик», «Візажист», «Агент з організації туризму», «Оператор котельні», зокрема, придбано манекени, дзеркала, занурювальний міксер МХ25, глобуси – моделі, циркуляційний насос GHN тощо. Для гуртожитку, що на вул. І. Підкови, 17а у Рівному, придбано 6 телевізорів, холодильник та пилосмок.

Для кабінетів інформаційних технологій навчальних відділень у м. Рівне, смт Костопіль та смт Гоща загалом придбано 38 нових комп’ютерів.

Рівненський центр професійно-технічної освіти держаної служби зайнятості підключений до Єдиної електронної бази з питань освіти (надалі ЄДЕБО) і з 01.03.2016 року усім випускникам по закінченню навчання видає документ державного зразка - Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації (сформоване в ЄДЕБО).

Навчання здійснюється за 56 ліцензованими професіями

 

Більше статей...

 1. інформація

Головне меню


Реєстрація

Лічильник відвідувачів

3268813
Сьогодні
Вчора
За тиждень
Попередні
За місяць
Попередній
Всі
580
1536
12141
3240152
35314
81467
3268813

Ваш IP: 3.80.60.248
На сервері час : 2019-02-17 08:50:48
Счетчик joomla