Правила прийому 
до Рівненського центру професійно-технічної освіти
державної служби зайнятості

1. До Рівненського центру професійно-технічної освіти ДСЗ приймаються на навчання безробітні громадяни України за направленнями міських, районних, міськрайонних та районних у містах центрів зайнятості, а також особи, направлені на навчання за рахунок підприємств, установ, організацій та приватні особи, які уклали договір на навчання за власний рахунок, що мають повну чи базову загальну середню освіту або освіту, достатню для оволодіння робітничими професіями.

 2. Прийом до центру професійно-технічної освіти здійснюється в порядку, що затверджується директором центру професійно-технічної освіти за відповідним погодженням з Обласним центром зайнятості, згідно з Типовими правилами прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2006 № 441 (2 07/09-06), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.07.2006 № 790/12 664.

3. Безробітні громадяни України, які направлені міськими, районними, міськрайонними та районними у містах центрами зайнятості, мають рівні права при вступі до центру професійно-технічної освіти.
Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, при вступі до центру професійно-технічної освіти користуються рівними правами з громадянами України. Права інших іноземців на здобуття професійно-технічної освіти регулюються чинним законодавством.
Обмеження допускаються за медичними та віковими, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
Зарахування на навчання інвалідів здійснюється з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Обрання форм і методів професійної підготовки проводиться згідно з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії.
На третій ступінь професійно-технічної освіти можуть прийматися безробітні, працюючі робітники та інші особи, які завершили навчання на другому ступені і мають необхідний рівень кваліфікації з відповідної професії, повну загальну середню освіту.

4. Здобуття професійно-технічної освіти у Центрі здійснюється за денною формою навчання та, при необхідності, за індивідуальною формою. Слухачі зараховуються до центру професійно-технічної освіти без вступних випробовувань.
Зарахування до центру професійно-технічної освіти оформляється наказом директора центру професійно-технічної освіти. 

5. Центр професійно-технічної освіти протягом 5 днів з початку навчального процесу направляє центру зайнятості, що направив на навчання, підтвердження про прийом безробітного на навчання - відривний корінець направлення, а обласному центру зайнятості, з яким укладено договір, - копію наказу про зарахування слухачів на навчання.
Витрати, пов'язані з професійним навчанням безробітних, зареєстрованих у службі зайнятості як такі, що шукають роботу і безробітні, оплачує державна служба зайнятості. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 5 днів (термін навчання понад 1 місяць) від дня їх початку, відраховуються з ЦПТО. 

Особи, які з різних причин не завершили повного навчального курсу, але за результатами поетапної атестації здобули відповідну кваліфікацію, мають право на достроковий випуск і одержання свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації встановленого зразка.
У разі припинення професійного навчання без поважних причин слухач повинен відшкодувати, згідно з чинним законодавством, державній службі зайнятості всі витрати на його навчання.

У разі пропусків занять більше трьох годин протягом дня без поважних причин, інших порушень навчальної дисципліни і систематичної неуспішності з ряду предметів навчальної програми навчальний заклад письмово повідомляє про це службу зайнятості і вирішує з нею питання щодо їх відрахування.

Підставою для зарахування осіб, які направлені на навчання за рахунок підприємств, установ, організацій та приватних осіб, є заява особи та укладений договір між ними і центром професійно-технічної освіти, в якому визначається порядок наданих послуг, розмір та терміни оплати за надану послугу, згідно з наказом Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України „Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами" від 27.10.1997 № 383/239/131, зареєстрованого в Міністерстві України за № 596/2400 від 12.12.1997.

Центр професійно-технічної освіти вносить запис до трудової книжки слухача або видає довідку про час навчання на підставі наказів про зарахування на навчання та відрахування згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах в установах і організаціях, що затверджена в установленому порядку.

Внесення відомостей до трудової книжки слухача центру професійно-технічної освіти здійснюється після запису центру зайнятості про припинення виплати матеріальної допомоги у період професійного навчання.
У графі 3 робиться запис „Зарахований на навчання за напрямом ...”.
У графі 4 зазначається на підставі чого внесено запис (дата і номер наказу).
Після цього робиться відповідний запис центром зайнятості - „Розпочато виплату матеріальної допомоги у період професійного навчання...”.
Після завершення навчання на підставі наказу на відрахування робиться запис в графі 3 „Відрахований (на) у зв'язку з закінченням навчання”, в графі 4 зазначається дата і номер наказу.
Ставиться підпис керівника і ставиться печатка центру професійно-технічної освіти. 

Головне меню


Реєстрація

Лічильник відвідувачів

2399345
Сьогодні
Вчора
За тиждень
Попередні
За місяць
Попередній
Всі
3396
1821
6696
2379325
46306
64906
2399345

Ваш IP: 54.167.29.208
На сервері час : 2018-02-21 18:42:32
Счетчик joomla
черный металлопрокат в киеве http://kv.dnproekt.com/ - Днепропроект . Ищешь хороший линолеум? http://enita.com.ua/category/linoleum/